Exposing the Lack of Gender in Climate Change Campaigns: Evidence from the UK and Turkey

Citation:

Külcür, Rakibe, Susan Buckingham, and Nicola Ansell. 2019. "Exposing the Lack of Gender in Climate Change Campaigns: Evidence from the UK and Turkey." Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences 21 (3): 923-42.

Authors: Rakibe Külcür, Susan Buckingham, Nicola Ansell

Abstract:

ENGLISH ABSTRACT:
While the implications of climate change on women have been documented in the Global South, gender differentiated impacts of climate change in the Global North and in Turkey are relatively ignored on the political agenda. Here it is argued that this is partly due to invisibility of gender in Environmental Non-Governmental Organisations (ENGOs) and their failure to acknowledge the importance of gender sensitivity in their policies. ENGOs’ role in shaping environmental policies have been recognised. This article reports on the research conducted on ENGOs in the United Kingdom and Turkey. Comparative case study research, applying qualitative methods were adopted to collect information. This paper aims to explore the gendered nature of ENGOs’ campaigns and discuss the reasons of the invisibility of differential impacts of climate change on women and men by the ENGOs.
 
TURKISH ABSTRACT:
İklim değişikliğinin cinsiyet bağlamındaki farklı etkileri az gelişmiş ülkeler (Küresel Güney) için yeterince araştırılmıştır, fakat bu konu, Türkiye ve gelişmiş ülkelerdeki siyasi gündemde büyük ölçüde gözardı edilmiştir. Bu çalışmada, bu durumun nedenleri arasında, çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (ÇSTK) çevre politikalarında, cinsiyet faktörünün önemini gözardı etmelerinden kaynaklandığı savunulmaktadır. ÇSTKlar, siyasi ajandayı etkileyen baskı grupları arasındadır. Bu nedenle de toplumları etkilemede önemli görevleri bulunmaktadır. Bu makale İngiltere ve Türkiye’de ÇSTKlar üzerine karşılaştırmalı kalitatif araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bir araştırmaya dayanmaktadır. Makale, ÇSTKların iklim değişikliği ile ilgili çevre kampanyalarını inceleyerek, iklim değişikliğinin kadınlar ve erkekler üzerindeki farklı etkilerinin ÇSTKlarca gözardı edilmesinin nedenleri üzerinde düşünmeyi amaçlamaktadır.

Keywords: climate change, environmental non-government organizations (ENGOs), feminist research, UK, Turkey, Gender, İklim Değişikliği, Çevre Sivil Toplum Kuruluşları (ÇSTK), Feminist Araştırma, İngiltere, Türkiye, Toplumsal Cinsiyet

Topics: Environment, Climate Change, Gender, NGOs Regions: MENA, Asia, Europe, Northern Europe, Southern Europe Countries: Turkey, United Kingdom

Year: 2019

© 2024 CONSORTIUM ON GENDER, SECURITY & HUMAN RIGHTSLEGAL STATEMENT All photographs used on this site, and any materials posted on it, are the property of their respective owners, and are used by permission. Photographs: The images used on the site may not be downloaded, used, or reproduced in any way without the permission of the owner of the image. Materials: Visitors to the site are welcome to peruse the materials posted for their own research or for educational purposes. These materials, whether the property of the Consortium or of another, may only be reproduced with the permission of the owner of the material. This website contains copyrighted materials. The Consortium believes that any use of copyrighted material on this site is both permissive and in accordance with the Fair Use doctrine of 17 U.S.C. § 107. If, however, you believe that your intellectual property rights have been violated, please contact the Consortium at info@genderandsecurity.org.